Giới thiệu > Lịch sử hình thành và phát triển
htpt-(2).jpg

 Ngày 14 tháng 4 năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 83-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai và Quyết định số 84-QĐ/TU chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ, Ban Thường vụ lâm thời Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
 Nhằm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định thành lập các ban chuyên môn của Đảng ủy Khối, gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy. Ngày 05 tháng 5 năm 2006, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đã ban hành Quyết định số 284-QĐ/TĐTN, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lâm thời Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Sau khi thành lập, Đảng ủy Khối đã tiếp nhận bàn giao từ Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh và Đảng bộ thành phố Pleiku 62 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 10 đảng bộ và 52 chi bộ; trong đó có 35 TCCSĐ công ty nhà nước, 26 TCCSĐ công ty cổ phần và 01 TCCSĐ công ty tư nhân, với 1.118 đảng viên.
 Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã có 3 kỳ đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2006 - 2010 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 12 - 14/6/2007; 148/150 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 1.180 đảng viên của 67 TCCSĐ về dự Đại hội. Đại hội đã đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ từ khi thành lập đến tháng 5/2007 và đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2006 - 2010; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành lâm thời. Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Khóa I. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí, đồng chí Rơ Chăm Bơm được bầu tái cử giữ chức danh Bí thư và đồng chí Dương Tấn Hưng giữ chức danh Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa I gồm 05 đồng chí, đồng chí Phan Chí Hướng, Ủy viên Thường vụ được tái cử bầu giữ chức danh Chủ nhiệm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 09 - 11/8/2010; 150 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho gần 1.500 đảng viên của 68 TCCSĐ về dự Đại hội. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I; đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010 - 2015; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I; góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đại hội đã bầu 23/25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa II. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 06/07 đồng chí, đồng chí Đỗ Văn Qua được bầu tái cử giữ chức danh Bí thư và đồng chí Phạm Nhơn giữ chức danh Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa II gồm 05 đồng chí, đồng chí Phan Chí Hướng, Ủy viên Thường vụ được tái cử bầu giữ chức danh Chủ nhiệm.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 20 - 22/8/2015, với 150 đại biểu đại diện cho gần 1.800 đảng viên của 53 TCCSĐ về dự Đại hội. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II; đề ra mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II; góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa III. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 06/07 đồng chí; đồng chí Phạm Nhơn được bầu giữ chức danh Bí thư và đồng chí Dương Dã giữ chức danh Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa III gồm 05 đồng chí, đồng chí Phan Văn Thiện, Ủy viên Thường vụ được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm.
 Qua 3 kỳ đại hội, hiện nay Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai có 59 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với 2.075 đảng viên; trong đó: có 17 đảng bộ, 42 chi bộ (gồm 20 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; 06 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối; 32 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; 01 TCCSĐ trong cơ quan hành chính).
 Về tổ chức - bộ máy gồm: Thường trực Đảng ủy Khối 02 đồng chí, Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối hiện nay: 15 đồng chí; trong đó, nữ: 04, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 15 đồng chí; trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học 11 đồng chí, trung cấp 04 đồng chí; lý luận chính trị: cao cấp 10, trung cấp 03.

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.