Tin Tức > Hoạt động của Đảng bộ > Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

15/01/2018

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai hiện nay có 59 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc với 2.007 đảng viên; trong đó, có 17 đảng bộ và 42 chi bộ cơ sở (20 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; 06 TCCSĐ trong doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối; 32 TCCSĐ trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; 01 TCCSĐ trong cơ quan hành chính).
Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của hầu hết các doanh nghiệp có TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ đều bị ảnh hưởng tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát trong nước kéo dài, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài các chi nhánh, doanh nghiệp trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và một vài công ty, như: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long, Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức… là những doanh nghiệp lớn thì số còn lại là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; thị trường tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ chủ yếu là trong tỉnh, năng lực cạnh tranh còn thấp... dẫn đến các vấn đề việc làm, thu nhập, thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động, tăng trưởng, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp thiếu ổn định. Trước tình hình đó, đặt ra yêu cầu hết sức bức thiết đối với các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, nhất là cấp Đảng ủy Khối không chỉ làm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng mà cần phải có những giải pháp hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
 hinh-1.jpg
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
 và các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

 
Với trăn trở đó, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối đã đề ra một số giải pháp lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ thực hiện nhiệm vụ SXKD, trong đó yêu cầu “Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có giải pháp đồng hành, giúp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp...”. Sau Đại hội, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” giai đoạn 2016 - 2020 và trong 02 năm 2016, 2017 Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa ban hành, triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; đồng thời, thành lập Tổ giúp việc tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai thực hiện Chương trình.
Qua hai năm thực hiện Chương trình, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp, bước đầu mang lại kết quả thiết thực.
Một là, đã cùng với các cấp ủy TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu rõ chủ trương của Đảng ủy Khối về thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; đồng thời phát động trong toàn Đảng bộ tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối. Qua đó, các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động quảng bá, giới thiệu và liên kết trong hợp tác đầu tư, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp và thu nhập của người lao động. Ban Thường vụ Đảng ủy đã vận động thí điểm 04 doanh nghiệp: Công ty cổ phần In và Đầu tư phát triển giáo dục, Bưu điện, Viễn thông, Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và kết quả đã có 40 doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm và sử dụng dịch vụ của 4 doanh nghiệp này, góp phần tăng doanh thu mỗi doanh nghiệp từ 5 - 15%/năm.
Hai là, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2010, kế hoạch phối hợp hàng năm với 6 sở, ngành, hiệp hội tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp Hội doanh nghiệp, Cục thuế và Bảo hiểm xã hội triển khai các nội dung và giải pháp thực hiện Chương trình, Kế hoạch “Đồng hành cùng doanh nghiệp”. Trong 02 năm qua đã triển khai các hoạt động cho các doanh nghiệp trong Khối, như: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, hội nghị bàn các giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu; vận động các doanh nghiệp tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hội chợ triễn lãm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu, kỹ năng tổ chức mạng lưới bán lẻ, phát triển thị trường; lớp tập huấn thương mại điện tử… Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; lớp đào tạo giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO); gặp mặt đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp… Phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp tiêu biểu, để các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông tin các kế hoạch, chương trình của tỉnh về cải thiện môi trường SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; vận động các doanh nghiệp tham gia chương trình liên kết - hợp tác giữa các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; vận động các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong Đảng bộ và Hiệp hội; tổ chức tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu trong Đảng bộ và Hiệp Hội nhân ngày Doanh nhân Việt Nam… Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp để đối thoại, bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn trong hoạt động SXKD; cung cấp thông tin về các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ và ký kết tài trợ các dự án của các ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp trong và ngoài Khối... Phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức các lớp phổ biến các quy định mới của các luật thuế, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành; đôn đốc các doanh nghiệp trong Khối thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định… Phối hơp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trong Khối thực hiện các nghị quyết của Đảng và các quy định pháp luật về bảo hiểm… góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ, chính sách đối với người lao động.
Ba là, thông qua các hoạt động phối hợp và tiếp cận làm việc các doanh nghiệp, Đảng ủy Khối và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn và đã đề xuất Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có các chủ trương và chỉ đạo tháo gỡ cho doanh nghiệp, như: điều chỉnh giá thuê đất phù hợp, hỗ trợ vốn, cải cách thủ tục hành chính, miễn giảm thuế; việc phối hợp thanh tra định kỳ của các sở ngành đối với doanh nghiệp 01 lần/năm; việc đấu thầu các dự án, đấu giá tài sản qua mạng, chống buôn lậu…
      
 
         
                                                    
 
pn-2.jpg pn3.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai chứng kiến
Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển miền núi Gia Lai ký kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần In và Đầu tư phát triển giáo dục Gia Lai
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai chứng kiến
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai ký kết hỗ trợ sử dụng dịch vụ
của Bưu điện tỉnh Gia Lai

Với việc tập trung triển khai thực hiện 3 nhóm giải pháp: Tăng cường hỗ trợ thông tin, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động liên kết hợp tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ và đề xuất chủ trương, chính sách, giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đã phát huy vai trò của Đảng ủy Khối, các cấp ủy TCCSĐ và cán bộ, đảng viên phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tham gia chương trình, chủ động đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động SXKD của các doanh nghiệp góp phần ổn định, phát triển, bảo đảm việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống người lao động, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Chương trình trong thực tế vẫn còn không ít những bất cập, tồn tại, hạn chế, đó là: Chương trình này là chủ trương mới, Ban Thường vụ và Tổ giúp việc Đảng ủy Khối chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn lúng túng; một số nội dung phối hợp với các sở, ngành, hiệp hội triển khai thiếu chủ động; việc triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và sử dụng dịch vụ hiệu quả chưa nhiều; việc xem xét, giải quyết của các cấp có thẩm quyền đối với một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chưa kịp thời…
Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của Đảng ủy Khối đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình, rút kinh nghiệm những nội dung và giải pháp nào thực hiện có hiệu quả thì tiếp tục triển khai, không hiệu quả thì dừng lại; tham khảo các cách làm có hiệu quả của đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố và ý kiến đề xuất của các doang nghiệp trong Khối để nghiên cứu vận dụng triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu đặt ra của doanh nghiệp./.

Phạm Nhơn - Bí thư Đảng ủy Khối
TIN KHÁC
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019 (25/02/2019)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 (18/02/2019)
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (31/01/2019)
Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (24/01/2019)
Chăm lo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên (08/01/2019)
Triển khai công tác An sinh xã hội năm 2019 (05/01/2019)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 (24/12/2018)
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Chi ủy Chi bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên (06/12/2018)
HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG (03/12/2018)
Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả công tác An sinh xã hội năm 2018 (26/11/2018)
Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai chú trọng công tác phát triển đảng viên (26/11/2018)
Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018 (15/11/2018)
Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn năm 2018 (13/11/2018)
Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang (22/10/2018)
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 (15/10/2018)
Khối Thi Đua Các Cơ Quan Đảng Tỉnh: Tổ Chức Chương Trình Về Nguồn (10/10/2018)
Khai mạc Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2018 (10/10/2018)
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2018 (03/10/2018)
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2018 (03/10/2018)
Trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Đak Đoa (17/09/2018)
Đảng ủy Khối chỉ đạo tích cực triển khai Kế họach An sinh xã hội năm 2018 (26/07/2018)
Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (17/07/2018)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận (03/07/2018)
Tổ chức Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018 (học ngoài giờ hành chính) (18/06/2018)
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và những kết quả đạt được sau 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/06/2018)
Đảng ủy Khối Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (22/05/2018)
Đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (10/05/2018)
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian năm 2018 (04/05/2018)
Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/04/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (19/04/2018)
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt I năm 2018 (17/04/2018)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (11/04/2018)
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa III (11/04/2018)
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (06/04/2018)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2018 (01/03/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 (23/01/2018)
Đảng ủy Khối chăm lo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2018 (18/01/2018)
Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X ) (16/01/2018)
Phải bỏ tư tưởng chờ địa phương, doanh nghiệp đến gặp mới xử lý (16/01/2018)
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (15/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp qua 2 năm thực hiện chương trình An sinh xã hội (11/01/2018)

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.