Tin Tức > Hoạt động của Đảng bộ > Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X )

Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X )

16/01/2018

Cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong tình hình mới và Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 22/10/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tư tưởng, lý luận, góp phần xây dựng các TCCSĐ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường xây dựng khối đoàn kết thống nhất, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tích cực đồng hành, lao động sáng tạo vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Chất lượng công tác tư tưởng ngày càng được nâng lên, đi sát cơ sở, cung cấp thông tin và định hướng, giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức đảng, đoàn thể, doanh nghiệp thực hiện có hiệu các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; động viên cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy ý thức tự lực, tự cường vươn lên làm giàu chính đáng cho mình, cho gia đình mình, cho doanh nghiệp và sự phát triển ổn định của cộng đồng, xã hội.
image002.jpg
Đồng chí Phạm Nhơn – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu Khai mạc Hội nghị
học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
 
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X), nhận thức và hành động chính trị của các tổ chức đảng, đảng viên có sự chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối, nhất là người đứng đầu đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, lý luận; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi ở cơ sở bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp.... Đồng thời, thực hiện nghiêm, đánh giá sát thực tiễn kết quả, tác dụng của việc cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng. Công tác điều tra dư luận xã hội theo yêu cầu, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được lãnh đạo Đảng ủy Khối quan tâm; thu xếp thời gian, phân công cán bộ có kỹ năng, có kinh nghiệm tham gia thực hiện hiệu quả. Duy trì tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động, góp phần tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
image002-(1).jpg
Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu Khai mạc

Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng lý luận ngày càng được coi trọng và phát huy hiệu quả. Hằng năm, căn cứ định hướng tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn đảm bảo đầy đủ, sát đúng đối tượng. 10 năm qua, Đảng ủy Khối đã mở 30 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho hơn 2.500 quần chúng ưu tú; 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.404 đảng viên mới kết nạp; 22 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 1.852 cán bộ; 16 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho hơn 1.600 lượt bí thư, phó bí thư, cấp uỷ viên các cấp, cán bộ làm công tác đảng, công tác đoàn ở cơ sở...

Lê Văn Nam
TIN KHÁC
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019 (25/02/2019)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 (18/02/2019)
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (31/01/2019)
Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (24/01/2019)
Chăm lo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên (08/01/2019)
Triển khai công tác An sinh xã hội năm 2019 (05/01/2019)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 (24/12/2018)
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Chi ủy Chi bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên (06/12/2018)
HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG (03/12/2018)
Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả công tác An sinh xã hội năm 2018 (26/11/2018)
Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai chú trọng công tác phát triển đảng viên (26/11/2018)
Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018 (15/11/2018)
Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn năm 2018 (13/11/2018)
Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang (22/10/2018)
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 (15/10/2018)
Khối Thi Đua Các Cơ Quan Đảng Tỉnh: Tổ Chức Chương Trình Về Nguồn (10/10/2018)
Khai mạc Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2018 (10/10/2018)
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2018 (03/10/2018)
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2018 (03/10/2018)
Trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Đak Đoa (17/09/2018)
Đảng ủy Khối chỉ đạo tích cực triển khai Kế họach An sinh xã hội năm 2018 (26/07/2018)
Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (17/07/2018)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận (03/07/2018)
Tổ chức Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018 (học ngoài giờ hành chính) (18/06/2018)
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và những kết quả đạt được sau 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/06/2018)
Đảng ủy Khối Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (22/05/2018)
Đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (10/05/2018)
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian năm 2018 (04/05/2018)
Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/04/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (19/04/2018)
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt I năm 2018 (17/04/2018)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (11/04/2018)
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa III (11/04/2018)
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (06/04/2018)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2018 (01/03/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 (23/01/2018)
Đảng ủy Khối chăm lo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2018 (18/01/2018)
Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X ) (16/01/2018)
Phải bỏ tư tưởng chờ địa phương, doanh nghiệp đến gặp mới xử lý (16/01/2018)
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (15/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp qua 2 năm thực hiện chương trình An sinh xã hội (11/01/2018)

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.