Tin Tức > Hoạt động của Đảng bộ > Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

24/01/2019

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, sở ngành triển khai quán triệt, thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.
 
Đến nay tỉnh ta đã hoàn thành phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đã thực hiện cổ phần hóa thành công 5 doanh nghiệp; trong đó, Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai (nay là Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai), đơn vị có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, Nhà nước còn nắm giữ 46,78% vốn điều lệ và hiện đã chuyển giao phần vốn nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý để tiếp tục thoái vốn theo quy định.
image001-(1).jpg
Đập Ayun Hạ 2
Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng ủy Khối: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (hoạt động trên lĩnh vực công ích) và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai (kinh doanh đặc thù); hằng năm tỉnh đều giao chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 03/1/2019, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh trong thời gian đến.
image003.jpg
Theo đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (hoạt động trên lĩnh vực công ích) và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia Lai (kinh doanh đặc thù), phải đảm bảo ổn định, nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giao Văn phòng Đảng ủy, căn cứ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Chương trình số 77-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cụ thể hóa tham mưu kế hoạch chỉ đạo thực hiện ở cấp Đảng ủy Khối nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò hoạt động của các đoàn thể ở các doanh nghiệp nhà nước theo hướng toàn diện, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
                                                                                                                                                    Lê Văn Nam
TIN KHÁC
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt I năm 2019 (25/02/2019)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2019 (18/02/2019)
ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (31/01/2019)
Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (24/01/2019)
Chăm lo thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên (08/01/2019)
Triển khai công tác An sinh xã hội năm 2019 (05/01/2019)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018 (24/12/2018)
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp làm việc với Chi ủy Chi bộ Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên (06/12/2018)
HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII CỦA ĐẢNG (03/12/2018)
Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả công tác An sinh xã hội năm 2018 (26/11/2018)
Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai chú trọng công tác phát triển đảng viên (26/11/2018)
Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng năm 2018 (15/11/2018)
Hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác đảng, công tác đoàn năm 2018 (13/11/2018)
Tổ chức hoạt động giao lưu về nguồn thăm Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang (22/10/2018)
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI CHÚC MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10 (15/10/2018)
Khối Thi Đua Các Cơ Quan Đảng Tỉnh: Tổ Chức Chương Trình Về Nguồn (10/10/2018)
Khai mạc Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2018 (10/10/2018)
Trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2018 (03/10/2018)
Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt II năm 2018 (03/10/2018)
Trao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại huyện Đak Đoa (17/09/2018)
Đảng ủy Khối chỉ đạo tích cực triển khai Kế họach An sinh xã hội năm 2018 (26/07/2018)
Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (17/07/2018)
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận (03/07/2018)
Tổ chức Lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018 (học ngoài giờ hành chính) (18/06/2018)
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và những kết quả đạt được sau 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (01/06/2018)
Đảng ủy Khối Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (22/05/2018)
Đẩy mạnh tuyên truyền về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (10/05/2018)
Khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian năm 2018 (04/05/2018)
Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị chuyên đề về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/04/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (19/04/2018)
Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, đợt I năm 2018 (17/04/2018)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (11/04/2018)
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa III (11/04/2018)
Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (06/04/2018)
Tổ chức Hội nghị báo cáo viên quý I năm 2018 (01/03/2018)
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 (23/01/2018)
Đảng ủy Khối chăm lo nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân (19/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ năm 2018 (18/01/2018)
Kết quả mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X ) (16/01/2018)
Phải bỏ tư tưởng chờ địa phương, doanh nghiệp đến gặp mới xử lý (16/01/2018)
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Gia Lai đồng hành cùng nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (15/01/2018)
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp qua 2 năm thực hiện chương trình An sinh xã hội (11/01/2018)

Other

Bản quyền

- Cơ quan: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Tp Pleiku, Gia Lai
- Điện thoai: 02693.719444 - Fax:02693.719444 - Email:
- Người chịu trách nhiệm: Đ/c Dương Dã - Phó Bí thư Đảng ủy Khối
- Giấy phép số 12/GP-TTĐT, ngày 24/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.